Välkommen till InDomi

Vår koncern arbetar med personer som tillhörande uppdragsgivare i samverkan med oss anser har ett vitalt behov av den vård och omsorg vi kan erbjuda. Detta i enlighet med gällande lagstiftning. InDomi AB och Rosenhill Tonårshem AB erbjuder verksamhet inom HVB för ungdomar i ålder 12 – 18 år. Vi vill genom vårt arbete göra livet bättre för individen. I vårt arbete står människan i fokus och präglas utav våra kärnvärden. Vi vill leverera högsta tänkbara kvalitet och Sveriges bästa vård för ungdomar. Vi har inom vår koncern möjlighet att erbjuda utredningar, JeWe AB är ett företag med psykologer och psykiatriker som har lång erfarenhet av göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar där diagnostik och avancerad differentialdiagnostik ingår.