InDomi Falun och Nässjö
HVB-hem för pojkar och flickor 12–18 år


“Ibland måste man resa långt för att hitta hem”
ur Ciderhusreglerna

Ibland går man vilse och vet inte längre vart man ska ta vägen. Man har fastnat i en ond cirkel där man gör illa både sig själv och andra. Alla runtomkring är arga och ledsna och börjar ge upp. Man har väntat på hjälp så länge att man har slutat att hoppas. Då kan det kännas som att man bara vill bryta upp och börja om från början. Man vill åka långt långt bort, och slippa allt, samtidigt som man behöver ett hem. InDomi betyder ”I hemmet” och är just en sådan plats dit man kan åka för att börja om från början och hitta sig själv igen. Då vi vet att de som kommer till ett HVB har många misslyckade försök bakom sig har vi satsat på Vården. Vi väntar aldrig på någon barnpsykiatrisk mottagning. Våra ungdomar står aldrig i kö. Vi erbjuder högspecialiserad vård till samtliga placerade. Detta innebär att psykiatriker och psykolog är på våra HVB -hem kontinuerligt. De gör bedömningar och erbjuder behandling i form av psykoterapi och medicinering. Vi genomför även Neuropsykiatriska utredningar av högsta klass. Vid behov tar vi in en arbetsterapeut som hjälper till att skapa struktur i vardagen. Utöver detta har vi en mycket välutbildad personal som omformar de terapeutiska metoderna i den konkreta vardagen. För hos oss är det lika självklart att KBT sker i köket så som i samtalsrummet. Allt hänger ihop och våra metoder finns med från morgon till kväll.


Våra specialister

Våra specialister som regelbundet träffar ungdomarna i verksamheterna är:

  • Legitimerad Läkare, Henrik Wolgast. Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri. Har lång erfarenhet av att undervisa annan medicinsk personal i Kiddie-sads och MINI KID. Han genomför även MINI KID-intervjuer med de placerade ungdomarna.

  • Legitimerad Psykolog, Linda Gustafsson. ST-psykolog inom Neuropsykologi och lång erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete. Handleder personal i hur man anpassar vardagen och kravnivån utifrån kognitiv funktionsförmåga alt neuropsykiatriskt funktionshinder.

  • Legitimerad Psykolog & Legitimerad Psykoterapeut, Kicki Kyhle. Specialitet; Samtalsterapi (KBT & DBT) samt handledning av personal.

  • Legitimerad arbetsterapeut , Malin Lagström, med mångårig erfarenhet från psykiatri och barn- och ungdomshabilitering. Malin har främst arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de senaste åren men har också utbildad inom MI, yoga och mindfulness.