Behandling

Behandlingen är individuellt anpassad och sker utifrån evidensbaserade metoder med den unge i fokus, där stor vikt läggs på dennes förmåga, behov och önskemål. Vid skapande av genomförandeplanen tas hänsyn till socialtjänstens vårdplan och vi kartlägger den unges risk och skyddsfaktorer. Du som är placerad skall uppfatta dagarna som innehållsrika och meningsfulla. Placeringstiden beror mycket på hur aktiv den unge själv är i behandlingsarbetet.

Hemlik miljö

Ungdomar har varit drivande i framtagandet av hemmets trivselregler, som ska skapa just trivsel, lugn och ro, samt ett tryggt och säkert boende. Du ska helt enkelt må bra under tiden du bor hos oss. Indomi är ett viktigt ledord för oss, som betyder "i hemmet", vilket skall genomsyra hela vår verksamhet. Vi bedriver professionell behandling i hemlik miljö. Vi vuxna på hemmet kommer att hjälpa och stödja dig för att du ska trivas hos oss.

Vi arbetar i huvudsak utifrån EP Evidensbaserad Praktik med stöd av:

KBT
DBT
TBA
ART
MI
ÅP
HAP
A-CRA

Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi
Tillämpad beteendeanalys
Aggression Replacement Training
Motiverande intervju
Återfallsprevention
Haschavvänjningsprogrammet
Adolescent community reinforcement approach

För information om lediga platser

dana.otel@indomi.se

076-029 68 16

Kontakta oss

Boendet

InDomi ligger ca 1 mil utanför Nässjö. Huset är en stor gul trävilla med stor trädgård som från början var en prästgård. Idag är det ombyggt till ett trivsamt HVB med genuin hemmakänsla. Här välkomnar vi flickor och pojkar i åldrarna 12-18 år. Alla ungdomarna har egna rum, ett stort och trevligt kök och vardagsrum. Vi har även ett tv-rum/spelrum, ett rum för läxläsning och även matplats om någon har behov av enskildhet. Alla ungdomar får en egen kontaktperson, KP, din kontaktperson har ett extra ansvar för dig och din planering här hos oss. Ni kommer att ha veckovisa uppföljningar och planeringsträffar. Ni kommer även att ha KP arbete där ni kartlägger bl. a. dina risk och skyddsfaktorer.

Alla på boendet hjälper till i vardagen med planering, handla mat, matlagning, bakning, städning mm. Det är allas ansvar att medverka till den totala trivseln på hemmet.

Skola

För de flesta ungdomarna är skolan mycket viktig och fungerande skolgång står för fungerande vardag. Hur din skolgång kommer att se ut beror helt på dina förutsättningar och önskemål. Vi hjälper alla ungdomar till en planering med skolan. Här i Nässjö finns flertal grundskolor och gymnasium, det kan även vara aktuellt med skolgång i närliggande kommuner för bäst anpassning utifrån behov.

Nässjö gymnasieskola heter Brinellgymnasiet och har olika program och inriktningar. Utöver det finns några friskolor i kommuner nära Nässjö utifrån intresse och vi hjälper till att guida dig utifrån dina önskemål och behov. Om skola inte för stunden är aktuell, arbetar vi för annan sysselsättning.

Fritid

Vi ligger ca 1 mil från Nässjö centrum där det finns affärer, fik, restauranger, bibliotek och möjlighet till bowling, simning, gym, tennis, skridskoåkning mm. HVB hemmet ligger nära Lövhults friluftsområde med möjligheter till fritidsaktiviteter ex skidåkning, cykel, löpning och vandring. Där finns även fina strövområden, grillplatser och pulkabacke.

Nässjö har ett rikt föreningsliv och utöver sport- och fritid finns det ett rikt kulturellt utbud här i form av musik och teater.

Gemensamma aktiviteter

Vi gör även gemensamma aktiviteter då vi åker iväg från hemmet. Ungdomarna är delaktiga i den planering vi gör kring aktiviteterna. Aktiviteterna brukar vara omtyckta och gör att du får en möjlighet att även prova på aktiviteter du kanske inte har gjort tidigare.

Sjukvård

Framkommer det ohälsa eller om du har en sjukdom eller funktionshinder som kräver löpande kontakt är din kontaktperson ansvarig för att skapa kontakt med sjukvården i närområdet. Sjukdom i vardagen hjälper personalen dig med.

Vid behov av tand-och sjukvård hjälper vi dig när behov uppstår. Vi har också om behov uppstår tillgång till allmänläkare och psykiatriker.

Utredning

Vi har ett nära samarbete med JeWe AB som är ett företag med mycket kompetenta psykologer och psykiatriker som har lång erfarenhet av att göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar utifrån behov och uppdrag. Utredningarna ger förslag på vidare insatsbehov inom eller utanför HVB hemmet vilket kvalitetssäkrar kommande insatser.